Løvåsen sykehjem | Foto: Og Arkitekter AS

Løvåsen sykehjem | Foto: Og Arkitekter AS

Løvåsen Sykehjem

Bergen kommune har oppført et sykehjem i Fyllingsdalen på tidligere Løvås gård. Sykehjemmet er bygget i 5 etasjer.

1. etasje inneholder alle felles funksjoner innenfor administrasjon, garderober, lager og tekniske arealer. Sykehjemmet har stillerom, frisørsalong, tannlegekontor og fotpleier. Det er også dagsenter for hjemmeboende og kantine som er åpen for beboere, ansatte, pårørende og gjester. 1. etasje har også arealer som benyttes til undervisningssykehjem.

Sykehjemmets 2.-5. etasje er utført som 4 blokker/lameller og inneholder totalt 128 beboerrom med tilhørende fellesarealer fordelt på 15 bogrupper. Hver fløy/etasje inneholder en bogruppe med 8-10 beboere.

Det er installert komplette anlegg for bossug og skittentøy med nedkast fra alle etasjer. Det er anlagt sansehage av god kvalitet med direkte tilkomst fra noen av bogruppene.

Løsning av oppdraget

  • Deltakelse i prosjekteringsmøter med prosjekteringsgruppe som var engasjert for å utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise.
  • Utarbeiding av konkurransegrunnlag for totalentreprisen. PL var ansvarlig for Bok 0 og ferdigstilling av alt materiell
  • Tilbudsinnhenting, evaluering og kontrahering av totalentreprenør.
  • Oppfølging av totalentreprenør. Deltakelse i prosjekterings- og byggemøter.
  • Oppfølging av økonomi (kontrakt og endrings-/tilleggsarbeider).

Prosjektleder har hatt en meget tett oppfølging gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse