1/2

Straitunet omsorgsboliger, utearealer | Foto: Multiconsult

Straitunet, omsorgssenter, bolig, beplantning, sansehage, grøntanlegg, kristiansand, stier, aktiviteter, multiconsult

2/2

Utearealene ved Straitunet omsorgssboliger | Foto: Multiconsult

Straitunet omsorgssenter

Grøntanlegg og sansehager

Nytt bo- og omsorgssenter på Strai. Utvikling og prosjektering av felles uteområder og skjermede sansehager for Straitunet omsorgssenter.

Ca 4000 m2 uteanlegg

81 langtidsplasser – sykehjem

14 dagplasser – dagavdeling

Hjemmetjenestens base for Strai sone (Torridal)

Torridal Legekontor

Anlegget inneholder adkomst, trafikkareal, felles hage og grøntanlegg, skjermede sansehager, stier og aktiviteter.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utført utvikling og prosjektering av utearealer og sansehager i samarbeid med byggherre, arkitekt, eier og bruker for det nye omsorgssenteret på Strai.

Bygg arkitekt: BFS Arkitekter Oslo

Bygg entreprenør: Vavik & Tønnesen AS, Kr.sand

Grønn entreprenør: Landskapsentreprenørene AS, Kr.sand.

Våre tjenester

  • Utomhusplan
  • Prosjektering
  • Anbudsbeskrivelse
  • Oppfølging byggeplass