Eksisterende bygg | Foto: Multiconsult

Eksisterende bygg | Foto: Multiconsult

Stryn omsorgssenter

Nybygg og Ombygging

Stryn omsorgssenter skal bygges ut med 40 plasser for heldøgns pleie og omsorg fordelt på to fløyer hver med tre etasjer.

Eksisterende fløy fra 1978 rehabiliteres og kobles sammen med nybygget. Eksisterende sykehjem fra 1957 samt noen mindre frittstående bygninger rives for å gi plass til nybygget.

Løsning av oppdraget

Omsorgssenteret skal ha nytt storkjøkken for egenproduksjon av all mat, og med kapasitet til å forsyne øvrige omsorgssentre i Stryn kommune.

Fjernvarme benyttes som primær varmekilde med oljekjel i backup.

Det installeres reservekraftaggregat.

Stryn omsorgssenter har en total kostnadsramme på 201mill. NOK. HS Bygg har totalentreprisen på utbyggingen som skal være fullført innen 31.mai 2016.

Alle arbeider gjennomføres uten at beboere flyttes ut.

Våre tjenester

  • RIVA
  • RIV
  • RIEaut
  • RIE