Ladegården sykehjem

1/3

Sykehjemmet etter rehabilitering | Foto: Multiconsult

Ladegården sykehjem

2/3

Fasade mot øst | Foto: Multiconsult

Ladegården sykehjem

Ladegården Sykehjem

Ombygging

Ladegården sykehjem består av Bygg A fra 1985 og Bygg B fra 2002. Prosjektet gjelder Bygg A. Arbeidene har pågått mens bygg B har vært i full drift.
Etter gjennomført rehabilitering og ombygging har bygget kapasitet for 77 beboere i enkeltrom fordelt på 2.-5. etasje. Standarden er helt i samsvar med dagens krav.

1. etasje inneholder administrasjon, kantine, dagsenter, arealer for rehabilitering, frisør, tannlege og fotpleie. Underetasje inneholder tekniske rom, garderober, diverse lager m.v.Ventilasjonsrom er plassert på loft.

Byggets fasader er rehabilitert med nye vinduer og utvendige persienner. Altaner/terrasser er påbygget og nye er bygget. Alle tekniske anlegg er skiftet ut. Det er vannbåren varme i bygget. Oppvarming er basert på propan, og en oljekjel er beholdt for reservedrift.

Det er bygget anlegg for bossug og skittent sengetøy med nedkast fra alle etasjer. Prosjektet er utført i totalentreprise.

Løsning av oppdraget

Prosjekt- og prosjekteringsledelse:

 • Engasjement av prosjekteringsgruppe.
 • Konkurransegrunnlag, tilbudsinnhenting, evaluering og kontrahering.
 • Ledelse av prosjekteringsmøter med prosjekteringsgruppe som var engasjert for å utarbeide konkurransegrunnlag for
  totalentreprise.
 • Utarbeiding av konkurransegrunnlag for totalentreprisen. PL/PGL var ansvarlig for Bok 0 og ferdigstilling av alt materiell.
 • Tilbudsinnhenting, evaluering og kontrahering av totalentreprenør.
 • Oppfølging av totalentreprenør. Deltakelse i prosjekterings- og byggemøter.
 • Oppfølging av økonomi (kontrakt og endrings-/tilleggsarbeider).

Prosjektleder har hatt en meget tett oppfølging gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Rådgiving elektro:

 • Utarbeidelse av komplett arbeidsgrunnlag

Våre tjenester

 • Prosjektledelse for byggherren
 • Prosjekteringsledelse frem til kontrahering av totalentreprenør
 • Rådgiving elektro for elektroinstallatør