Elektroteknikk

Verden utsettes for et voksende behov for velfungerende og samhandlende tekniske systemer - og energieffektive løsninger. Som følge av dette er det en økende utvikling innen faget. Systemene er underlagt en rekke forskrifter, regler og offentlige krav. Det finnes et stort utvalg av produkter og leverandører på markedet og Multiconsult vet å finne de beste løsningene for selskapets kunder.

Multiconsult er blant landets ledende rådgivere innenfor elektroteknikk. Fagmiljøet består av en god miks av yngre og eldre medarbeider – med solid og variert bakgrunn innen alle relevante områder. Flere av selskapets rådgivere innen elektronikk har mer enn 40 års erfaring innenfor alle faser i et prosjekt. I Multiconsult finner du medarbeidere med spisskompetanse innenfor høyspenningsteknikk, lavspenningsteknikk, automatiseringsteknikk samt teleteknikk og IKT.

Multiconsult har lang erfaring med å gjennomføre både nasjonale og internasjonale oppdrag. Selskapets oppdrag er innenfor en rekke felt og av svært forskjellig karakter.

Elektroteknikk som fagmiljø har eksistert i Multiconsult siden 1980 og med selskapets 135 medarbeidere utgjør Multiconsult en betydelig ressurs innenfor det elektrotekniske rådgivningsmiljøet i Norge.

Multiconsult har godkjennelse i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven, som dekker ansvarsområdene prosjektering og kontroll av prosjektering.

Tjenester

Fagmiljøet medvirker i alle faser av et prosjekt – studier, forprosjekter, anskaffelsesprosess, detaljprosjekter, oppfølging under utførelse, oppfølging under oppstart og idriftsettelse av anlegg.

Tjenestene dekker blant annet følgende områder:

  • Tidligfasevurderinger
  • Rådgivning
  • Prosjektering
  • Tilstandsvurderinger
  • Utarbeidelse av tekniske spesifikasjoner
  • Forespørselsdokumenter
  • Evaluering av tilbud og kontrahering
  • Kostnadsberegninger
  • Byggeledelse
  • Etterkontroll