Bygg og eiendom, sykehjem, multiconsult

Atkomstområde foran korttidssykehjem | Foto: Multiconsult

Fyllingsdalen sykehjem

Rehabilitering/nybygg

Prosjektet består av 2 deler:

 1. Korttidssykehjem for 96 beboere inkl. produksjonskjøkken, kantine og eldresenter. Bygget med basis i eksisterende bærende konstruksjoner fra det tidligere sykehjemmet.
 2. Kompetansesenter for demensomsorg for 33 beboere med særlig vekt på unge demente. Plasser for heldøgns omsorg samt akuttinnleggelser. Dagsenter, senter for rådgiving, pårørendeskole, opplæring/kompetanseoppbygging. Parkeringsanlegg i underetasje.

Komplett utomhusanlegg av høy kvalitet. Prosjektet er utført i generalentreprise.

Løsning av oppdraget

 • Kontrahering av totalrådgiver.
 • Oppfølging i forprosjekt- og detalprosjektfase. Deltakelse i prosjekteringsmøter.
 • Tilbudsinnhenting, evaluering og kontrahering av generalentreprenør.
 • Oppfølging i byggetiden med deltakelse på byggemøter.
 • Oppfølging av økonomi (kontrakt og endrings-/tilleggsarbeider) i forhold til entreprenør og rådgiver.

Prosjektleder har hatt en meget tett oppfølging gjennom hele prosjektgjennomføringen.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse
 • Grunnundersøkelser/bonitering
 • ROS-analyse
 • Miljøgeologiske undersøkelser
 • Oppfølging ITB