Fasade rekkehus i borettslag | Foto: Multiconsult

Fasade rekkehus i borettslag | Foto: Multiconsult

Kragerø Boligbyggelag (KBBL)

Tilstandsanalyse med kostnadskalkyle

Kragerø Bolig- og Byggelag har 48 tilsluttede borettslag. På en stor del av borettslagene er det gjennomført tilstandsanalyse av fasadene, samt utarbeidet en vedlikeholdsplan på kort og lang sikt.

Til sammen ble det befart og utarbeidet rapport på ca. 200 enheter. Etterslepet av vedlikehold som er omtalt i rapportene er brukt som grunnlag for de fremtidige innvesteringer og vedlikehold til de forskjellige borettslagene.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble gjennomført ved å gjennomføre en utvendig tilstandsanalyse på nivå 1 etter NS 3424. Resultatene av denne ble satt opp i en vedlikeholdsplan samt estimert kostander for oppgradering på kort og lang sikt.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport og kalkyle