Ilustrasjonplan for Rosk O område | Ill.: Multiconsult

Ilustrasjonplan for Rosk O område | Ill.: Multiconsult

Rosk område O

Ilustrasjonplan

Boligområde på Rosk, Nærbø. Leilighetene i boligblokken er planlagt først å fremst for ungdommer og designen er tilpasset denne målgruppen. Et stort åpent grasareal gir mulighet for samlinger og felles bruk. For hver leilighet er det anlagt terrasser for privat bruk. Skråningen mot veien er beplantet med hekk som danner gode uterom til beboerne. Det er lagt vekt på et plantevalg som gir dekorative plantninger gjennom året. Det er lagt vekt på at terrengformene i anlegget er godt tilpasset omgivelsene.

Våre tjenester

  • Utforming
  • Detaljprosjektering
  • Terrengforming
  • Anbudsbeskrivelse