1/4

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

2/4

Radiumhospitalet - konsept nytt klinikkbygg | Ill.: LINK arkitektur

3/4

Akershus universitetssykehus | Foto: Hans Petter Fjeld

4/4

Løvåsen sykehjem

Helse

Multiconsult har sammen med LINK Arkitektur spisskompetanse på planlegging av sykehus, og er involvert i flere av de største sykehusprosjektene i Skandinavia.

Kravene til helsetjenester utvikler seg, i takt med utvikling i blant annet demografi, ny teknologi og medisinsk forskning. Mer avansert utstyr og strengere krav til rene rom og smittevern gjør planlegging av helsebygg til noe av det mest kompliserte vi driver med som rådgivere.

Multiconsult-gruppen er totalrådgiver for planlegging av små og store helsebygg. Her leverer vi tjenester i hele prosjektets livsløp, inkludert mulighets- og tilstandsanalyser, lokasjonsstudier, kostnadsanalyser, planlegging og prosjektering av nybygg, rehabilitering og ombygging, rådgiver for implementering av velferdsteknologi, samt byggeledelse og idriftsetting.