Haukeland Universitetsykehus | Foto: Nordlys.no

Haukeland Universitetsykehus | Foto: Nordlys.no

Haukeland Universitetsykehus – Dagkirurgi-Thoraxkirurgi

Ombygging sentralblokken - Dagkirurgi-Thoraxkirurgi

Prosjektering av 10 nye operasjonsstuer på Haukeland Sykehus. Prosjektet inkluderte prosjektering av distribusjonsanlegg for normalkraft, nødstrøm og UPS.

Operasjonsstuer ble prefabrikert på fabrikk i Tyskland og montert på byggeplass så omfattende og nøyaktig koordinering mellom fagene har vært viktig.

Prosjektet har vært gjennomført parallelt med oppgradering av nødstrømsanlegget på Haukeland, dermed har de nye arealene blitt utstyrt med et svært robust elektrisk forsyningsanlegg.

Løsning av oppdraget

Prosjektering av 10 Operasjonsstuer med tilhørende støttearealer. Deriblant Instrumentvask, rørpost, medisinrom, isolat, oppvåkning laboratorier, kontor og møte/pauserom.

Det har blitt etablert infrastruktur med nødstrøm og UPS-kraft, i tillegg til lokale medisinske IT-systemer for Gruppe 2. rom.

OP-stuene har fått alle sine romfunksjoner (lys, varme, solavskjerming etc.) integrert i et enkelt grensesnitt på et touch-panel i hvert rom.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Kostnadskalkyler
  • Anskaffelser
  • Oppfølging i byggetiden