haugeland, nødstrom, bygg og eiendom, multiconsult, bergen

Inngang til fjellhallen hvor aggregatene er plassert | Foto: Multiconsult

Haukeland Universitetsykehus – Nødstrømsanlegg

Etablering av to nye høyspent nødstrømsringer for Haukeland Sykehus.

Samlet effekt på installasjonen når ferdigbygget er ca 10 MVA . Prosjektet har omfattet Prosjektering av aggregater, transformatorer, og kobling og styringssystemer.

Hver høyspent nødstrømsring består av to generatorer på 2,5 MVA . Aggregatene er planlagt og bygget opp som N+1 løsning. Aggregatene er plassert inne i en fjellhall og prosjektet har måtte være kreative i valg av løsninger for kjøling og tilførsel av forbrenningsluft.

Begge nødstrømsringene har blitt etablert med nye transformatorer og omkoblingsautomatikk i hvert bygg.

Løsning av oppdraget

Etablering av to nye høyspent nødstrømsringer for Haukeland Sykehus. Nødstrømsanlegget er ment å forsyne eksisterende og fremtidige bygninger på Haukeland Universitetssykehus, og traséer og installasjoner har måtte ta hensyn til både tekniske og estetiske krav.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Kostnadskalkyler
  • Anskaffelser
  • Oppfølging i byggetiden