Rødt auditorium | Foto: Multiconsult

Rødt auditorium | Foto: Multiconsult

OUS Ullevål Auditorier

Oslo Universitetssykehus Ullevål - Auditorier, Laboratoriebygning 25

Multiconsult har i samarbeid med Økaw AS arkitekter prosjektert ombygging og rehabilitering av eksisterende undervisningsarealer i 1. etasje bygg 25, laboratoriebygning, for Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Arbeidene har omfattet bygningsmessig og teknisk ombygging og rehabilitering av arealer i 1. etasje.

Multiconsult har i tillegg til alle fag i prosjekteringen, assistert prosjektledelsen, hatt prosjekteringsledelse i alle faser fra utredningsfasen til oppfølging i byggefasen og assisterende byggeledelse. Multiconsult har også hatt rollen som koordinator for prosjekteringen i henhold til Byggherreforskriften.

Løsning av oppdraget

Prosjektet besto av mange fagdisipliner. Et utvalg av valgte løsninger:

 • Ny planløsning med moderne auditorier tilpasset eksisterende bygg
 • Innvendig bygningsmessig ombygging og rehabilitering tilpasset ny planløsning
 • Ny trappeheis for bevegelseshemmede
 • Tekniske installasjoner elektro tilpasset for nytt moderne AV-anlegg
 • Nye tekniske anlegg VVS; sanitær-, og ventilasjonsanlegg
 • Nye tekniske anlegg elektro; elkraft, lavspent forsyning, belysning, tele og automatisering, brannalarm, adgangskontroll og innbruddsalarm

Våre tjenester

 • Prosjektering alle fag
 • Utredning
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Oppfølging under bygging
 • Assisterende prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Assisterende byggeledelse
 • Koordinator for prosjekteringen