Sandviken Sykehus Bygg 209

1/3

Sandviken Sykehus Bygg | Foto: Og Arkitekter

Sandviken sykehus

2/3

Utførelse av betongarbeid | Foto: Multiconsult

Sandviksen sykehus

3/3

Utførelse av grunnarbeid | Foto: Multiconsult

Sandviken sykehus

Bygg 209 | Psykiatrisk sykehus

Frittstående nybygg i to etasjer. Ca. 2000 kvm. Inneholder 17 sengerom og 15 kontorer, flere møterom, samt gymnastikksal, garderober og tekniske rom.

Bygget er utført i plasstøpt betong, gymnastikksal i stål/ tre/ betongelementer. Fasader er kledt med tegl utenom gymnastikksal som har båndtekking av aluminium. Tak er av tre og kledt med båndtekking av aluminium. Oppvarming er vannbåren varme. Standard og kvalitet på overflater, innredning og sikring er tilpasset byggets bruk. Bygget er utført i delte entrepriser (12 entreprenører).

Løsning av oppdraget

Styre sikkerhet, økonomi, tid, kvalitet og avslutning gjennom å:

 • Ha fokus på SHA-arbeidet
 • Føre økonomiske oversikter over endringer
 • Følge opp tidsbruk ved endringsarbeider
 • Samordne entreprenørenes fremdriftsplaner til en koordinert detaljert, omforenet fremdriftsplan
 • Rapportere og behandle fremdriftsavvik
 • Lede oppstartsmøter, byggemøter, fremdriftsmøter, ferdigbefaringer og andre møter
 • Kontrollere at entreprenørenes egenkontroll er i funksjon
 • Utføre stikkprøvekontroll av kvalitet
 • Administrere avslutning, overtakelse, årsgarantibefaringer

Våre tjenester

 • Prosjektledelse for byggherren
 • Prosjekteringsledelse frem til kontrahering av totalentreprenør
 • Rådgiving elektro for elektroinstallatør