Oversiktsbilde Haraldsplass | Foto: Haraldsplass

Oversiktsbilde Haraldsplass | Foto: Haraldsplass

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Ny nødstrømsforsyning

Prosjektet omfattet behovsvurdering, planlegging, anskaffelse og oppfølging i byggetiden for to separate nødstrømsanlegg på to forskjellige steder på Haraldsplass Diakonale Sykehus, i Fyrhus og i D-blokken på sykehuset.

Hvert nødstrømsanlegg består av generatorer på 600kVA samt UPS på hver 300 kVA. UPS-ene er planlagt og bygget opp som N+1 løsning med 3 stk. 100 kVA slik at anlegget lett kan vedlikeholdes og sikkerheten i anlegget økes. Arealene er dimensjonert for muligheter for utbygging av enda en UPS på 100kVA. I arealene som er bygget opp er det etablert nye rom med egne brannceller for reservekraftaggregat, hovedtavle for prioritert kraft, batterirom og UPS-rom.

Løsning av oppdraget

To separate nødstrømsanlegg er etablert i hver ende av Haraldsplass Diakonale Sykehus for å sikre at sykehuset tilfredsstiller dagens krav til nødstrøm og at sykehuset kan operere og driftes også ved strømbrudd.

De to anleggene benytter i stor grad eksisterende arealer og konstruksjoner (piper, dieselanlegg, etc) og anleggene er planlagt slik at lydkrav og brannkrav er ivaretatt.

Fokus på enkle, driftssikre anlegg som sikrer sykehuset nødstrøm innenfor budsjett.

Våre tjenester

  • Behovsvurdering
  • Forprosjekt
  • Detaljprosjekt
  • Kostnadskalkyler
  • Anskaffelser
  • Oppfølging i byggetiden