UNN_1390576

Perpektiv hotell | Ill.: Multiconsult

Pasienthotell UNN

Totalentreprise

Nytt pasienthotell bygges for å gi økt overnattingskapasitet for tilreisende pasienter som får dagbehandling ved sykehuset. Hotellet blir Tromsøs høyeste bygg og det største pasienthotellet i Norge.

Prosjektet er utført som en totalentreprise der RIB, RIG, RIV, RIAku og RIBfys i Multiconsult har hatt kontrakt med totalentreprenør Consto AS. Prosjektet ble utført som en konkurranse der arkitektene var BC arkitektur (Multiconsult).

Bygget er på 17 etasjer, 54 meter høyt og relativt smalt. Som følge av dette har det vært ett høyt fokus på stabilitet fra detaljnivå til globalt nivå.

Løsning av oppdraget

Horisontale vindlaster og vertikale laster fra egenvekt og nyttelast overføres fra hulldekker til betongveggene. De betongveggene som ikke fortsetter ned til fundamentene overfører horisontale laster til hulldekker som videre overfører disse lastene med skivevirkning til de veggene som fortsetter ned til fundamentene.

Bygget er fundamentert på fjell og forankret med fjellbolter. Det er valgt energivennlige varme- og ventilasjonsløsninger. Oppvarmingen er
basert på varme fra fjernvarme. Møterom, kantine og hotellrom er prosjektert med behovstyrt ventilasjon, noe som gjør at det ikke benyttes mere energi til oppvarming og viftebruk enn nødvending. Tilsvarende gjelder varmeanlegg. Forøvrig er VVS-tekniske anleggene konstruert for å ivareta spesielle krav til høyhus.

Pasienthotellet skal tilfredsstille krav til passivhus iht. NS3701, noe som setter strenge krav til energiytelsen. Multiconsult
har bidratt med rådgivning og simuleringer for å redusere kjølebehovet og samtidig kontrollert at dagslyskravet er tilfredsstilt. Vi har også vært med å bekrefte at byggets varmetap gjennom klimaskallet (inkl. kuldebroer) ikke går ut over kravene til passivhus og gjennom samarbeid med arkitekten bidratt til å gjøre kritiske detaljer fuktsikre.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering for totalentreprenør