Sunnaas_1390x576

1/2

Sunnaas sykehus | Illustrasjon: Multiconsult

2/2

Sengerommet | Illustrasjon: Multiconsult

Sunnaas Sykehus HF

Nytt tverrbygg, masterplan, utomhusprosjekt, ombygging Bygg H

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse SørØst. Sykehuset behandler rundt 2800 pasienter pr. år. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade.

Forskning og undervisning står sentralt i foretakets virksomhet, og Sunnaas sykehus har universitetsfunksjoner. Sykehuset har også en utstrakt internasjonal virksomhet og er sterkt engasjert i kompetanseutveksling med spesialister verden over.

Sunnaas sykehus HF har et særlig ansvar for å utvikle rehabiliteringsfeltet faglig og strukturelt i regionen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har hatt ansvaret for byggeledelse av nytt Tverrbygg på Sunnaas. Dette er en ny fløy som er utført i 2014-2016.

Samtidig med bygging av nytt Tverrbygg er eksisterende sykehus bygd om innvendig og dette har Multiconsult hatt totalansvaret for. Det inkluderer prosjektledelse, arkitekt, elektro, VVS, byggeteknikk og byggeledelse.

Nytt Varme-/kjøleprosjekt for Bygg G prosjekteres for tiden av Multiconsult og det samme gjelder nytt Utomhusanlegg.

I 2008-2010 hadde vi ansvaret for ombygging og tilbygg i Bygg H. Bygningen som er oppført i 1975 hadde sengeposter for pasienter med ryggmargskader og multitraumer.

Ombygging og oppussing ble gjennomført for å oppfylle dagens krav til slike sengeposter. Tiltaket omfattet full rehabilitering av 1. etg (2.150 m2), mindre tilbygg for utvidelse av dagligstue, ny hovedinngang, og etablering av av nytt avfallsrom med sorteringsanlegg i U. etg.

Alle pasientrom utvides og får nye tidsmessige bad. Dette skal gi bedre mulighet for pleie og stell av pasientene. Fellesareal med kjernefunksjoner oppgraderes. Kjøkken flyttes og kommer nærmere spisemuligheter i dagligstue. Dagligstue utvides. Inngangspartier samles i ny hovedinngang. Det etableres nytt ventilasjonsanlegg, nytt vannbåret varmeanlegg med fjernvarme, nye elektrotekniske anlegg og belysning samt anlegg for sykehusgass og signalanlegg.

Ombyggingen skjer i to etapper samtidig som det er kontinuerlig drift for halvparten av pasientrommene.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Arkitekt
  • Interiørarkitekt
  • Prosjektering alle RI fag
  • Myndighetsbehandling
  • Byggeledelse
  • SHA