Hovedinngang Kalnes | Foto: Jan Drabløs, Multiconsult

1/2

Hovedinngang Kalnes | Foto: Jan Drabløs, Multiconsult

2/2

Teknisk rom | Foto: Jan Drabløs, Multiconsult

Nytt Østfoldsykehus – Kalnes

Prosjektledelse og byggeledelse

Prosjekt Nytt Østfoldsykehus innebar nedleggelse av sentralsykehuset i Fredrikstad og øvrige sykehusfunksjoner rundt om i Østfold med flytting av alle disse tjenestene til Kalnes i Sarpsborg. Unntatt er etablering av ny dialyseavdeling med 11 plasser og oppgradering av 9 operasjonsstuer i Moss.

Multiconsult har utført et bredt spekter av sentrale tjenester for Helse Sør-Øst i forbindelse med det nye Sykehuset Østfold:

  • Fagansvar for fundamentering og råbygg, VVS-anlegg, avfallssug, rørpost, elektro anlegg, SD-anlegg og automatisering.
  • Prosjekteringsledelse tekniske fag.
  • Prosjektledelse for arkeologiske utgravninger, graving og masseflytting, dører – lås og beslag, veier og plasser, utvendig VA-anlegg, utomhusanlegg, VVS-tekniske anlegg, avfallssug, rørpost, elektro anlegg og IKT-kabling, SD-anlegg og automatisering samt ny dialyseavdeling i Moss.
  • Byggeledelse for VVS-tekniske anlegg, avfallssug, rørpost, SD-anlegg og automatisering.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har deltatt i byggherrens organisasjon for prosjektledelse; Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ) med fagansvarlige som har utført prosjekteringsledelse for tekniske fag, prosjektledere med ansvar for entreprisekontraktene og byggeledelse for oppfølging på bygget, fra tidlig forprosjekt til overlevering, prøvedrift og bistand inn i driftsfasen.

Prosjektet omfattet også prosjektledelse for ombygging av eksisterende kontorfløy i Moss til ny dialyseavdeling med 11 plasser – alle fag.

Våre tjenester

  • Fagansvar for fundamentering og råbygg, VVS-anlegg, avfallssug, rørpost, elektro anlegg, SDanlegg og automatisering
  • Prosjekteringsledelse tekniske fag
  • Prosjektledelse for arkeologiske utgravninger, graving og masseflytting, dører – lås og beslag, veier og plasser, utvendig VA-anlegg, utomhusanlegg, VVS-tekniske anlegg, avfallssug, rørpost, elektro anlegg og IKT-kabling, SD-anlegg og automatisering
  • Byggeledelse for VVS-tekniske anlegg, avfallssug, rørpost, SDanlegg og automatisering