Fasade Bygg 25 Ullevål

1/2

Fasade Bygg 25 Ullevål

2/2

Hovedinngang Oslo Universitetssykehus Ullevål

OUS HF – Forskningslaboratorium 25

Kjemikaliehåndteringsanlegg

Multiconsult har i samarbeid med Økaw AS arkitekter prosjektert nytt kjemikaliehåndteringsanlegg og ombygging av prøvemottak PATA bygg 25, laboratoriebygning, for Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. Arbeidene har omfattet nytt anlegg for kjemikaliene xylen, formalin og etanol, komplett med tilførsel, avløp, oppsamling og eget automatikkanlegg, samt delvis bygningsmessig og teknisk ombygging av prøvemottak PATA.

Multiconsult har i tillegg til alle fag i prosjekteringen, assistert prosjektledelsen, hatt prosjekteringsledelse i alle faser fra skisse- til detaljprosjekt, samt vært ansvarlig søker. Multiconsult har også hatt rollen som koordinator for prosjekteringen.

Løsning av oppdraget

Prosjektet besto av mange fagdisipliner. Et utvalg av valgte løsninger:

 • Nytt kjemikaliehåndteringsanlegg for kjemikaliene xylen, formalin og etanol
 • Tilførsels- og oppsamlingstanker nedgravd ute
 • Nytt automatikkanlegg for kjemikaliehåndteringsanlegg
 • Godkjenning fra Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap
 • Bygningsmessig og teknisk ombygging av prøvemottak PATA
 • Nye/ombygde tekniske anlegg VVS; sanitær-, gass-, ventilasjonsanlegg
 • Nye/ombygde tekniske anlegg elektro; elkraft, lavspent forsyning, belysning, tele og automatisering og brannalarm

Våre tjenester

 • Prosjektering alle fag
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt
 • Beskrivelser
 • Tegninger
 • Kostnadsberegninger
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Søknad dsb
 • Assisterende prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Koordinator for prosjekteringen
 • Ansvarlig søker