1/4

Nye Hammerfest sykehus, perspektiv mot vest | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/4

Nye Hammerfest sykehus, hovedinngang | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/4

Nye Hammerfest sykehus, foaje | Illustrasjon: LINK arkitektur

4/4

Nye Hammerfest sykehus, fasade fra sjøsiden | Illustrasjon: LINK arkitetkur

Nye Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Vest-Finnmark og tilbyr akuttmedisin, kirurgi, ortopedi, indremedisin, gynekologi/føde, øre-nese-hals, øye, barnemedisin, barnehabilitering og psykiatri. Det nye sykehuset er planlagt med 87 sengeplasser, 6 operasjonsstuer, 78 poliklinikk- og spesialrom, 7 rom for bildediagnostikk, 3 fødestuer og 14 sengeplasser pasienthotell.

Samarbeidsmodellen med Hammerfest kommune, UiT – Norges arktiske universitet (UiT) og Sykehusapotekene Nord er unikt i landssammenheng. Sykehusbygget blir fire etasjer pluss kjeller og vil ha et bruttoareal på 33.162 m2. Kommunen og universitetet skal til sammen ha 7.000 m2 av disse. Nye Hammerfest sykehus blir et sykehus bygget etter passivhusstandard i et utfordrende klima.

Løsning av oppdrag

Utvikling av nytt sykehus i Hammerfest er basert på løsningsforslag fra konseptfasen. Forprosjektet utført av RI, ARK og totalentreprenør i en samspillskontrakt.

Gjennom forprosjektet ble det fokusert på prosjektets funksjoner og logistikk med henblikk på å revurdere og innlemme programarealer for å ivareta funksjonene som var lagt til sykehuset, Hammerfest kommune og Norges Arktisk universitet. Prosjektet ble løst med en brutto/netto faktor under 1,9.

Parallelt med utvikling av forprosjektet med tanke på bygningsmessige og tekniske løsninger ble det gjennomført kostnadskontroll til definerte minepeler – kostnadsstyrt prosjektering.

Hammerfest nye sykehus er planlagt plassert ute på Rossmola, dette er en lokasjon som har en betydelig bølgeeksponering. Det er derfor utført beregninger av bølgeoppskylling mot fyllingen og prosjektert tiltak for å fjerne/redusere faren for bølgebelastning på bygg og infrastruktur i en ekstremsituasjon. Gjennom god samhandling og kommunikasjon med byggherre, sykehusbygg og brukere ble det gjennom forprosjektet utviklet et sykehus som ivaretar bestilte funksjoner innenfor definert kostnadsramme.

Våre tjenester

  • Mulighetsanalyse
  • Brukermedvirkning
  • Forprosjekt