1/2

Bergheim bo- og aktivitetssenter | Illustrasjon: Link arkitektur

2/2

Bergheim bo- og aktivitetssenter | Illustrasjon: Link arkitektur

Bergheim bo- og aktivitetssenter

Prosjektering nye sykehjemsplasser for demente

Halden kommune skal etablere 96 nye sykehjemsplasser for demente ved Bergheim Bo- og aktivitetssenter, samt et dagsenter med 24 plasser. Det er lagt stor fokus på demenshageutforming, velferdsteknologi og miljø- og driftsvennlige løsninger.

Prosjekteringsgruppen har laget skisse/forprosjekt og totalentrepriseforespørsel for Bergheim bo- og aktivitetssenter i Halden kommune. Prosjekteringsgruppen er tiltransportert Solid Entreprenør for detaljprosjektering.

Løsning av oppdraget

Multiconsult i samarbeid med LINK Arkitektur tok utgangspunkt i tomten og tomtens beskaffenhet. På bakgrunn av romprogram og brukerinnspill så etablerte vi en hesteskoformet bygningskropp med robuste løsninger for tekniske føringsveier, samtidig som kommunikasjonsveien for drift av Bergheim ble kortest mulig. Bygget ble organisert rundt 8-er enheter, der hver enhet er tilpasset husbankens krav.