1/2

Rosendalstunet i landlige omgivelser, fotografert fra nedsiden | Foto: Steinar Kjerpeseth, Multiconsult

2/2

Rosendalstunet fra baksiden mot veien. Fantastisk utsikt i vakre

Rosendalstunet

Tilbygg omsorgssenter

Rosendalstunet er et eksisterende sykehjem som ligger nydelig til i Rosendal i Kvinnherad.

Tilbygget til eksisterende omsorgssenter er på ca. 6000m2 med seks nye avdelinger, totalt 60 beboerrom, samt fellestjenester som frisør, fotpleie osv. Bygget er oppført i to etasjer, der underetasje inneholder to sykehjemsfløyer og tekniske rom, mens første etasje inneholder fire sykehjemsfløyer.

Prosjektet er utført som en totalentreprise.

Løsning av oppdraget

Multiconsult er ansvarlig for prosjektering av RIE, RIV, RIG, RIA, og RIBr. RIE og RIV er utført for underentreprenørene, mens de øvrige fagene er utført for totalentreprenør.

Våre tjenester

  • Teknisk rådgiver for under-entreprenørene (elektro og VVS)
  • Rådgiver for totalentreprenør i fagene RIA, RIG og RIBr