1/3

Vegårshei bo- og omsorgssenter | Foto: Multiconsult

2/3

Vegårshei bo- og omsorgssenter | Foto: Multiconsult

3/3

Vegårshei bo- og omsorgssenter | Foto: Multiconsult

Vegårshei bo- og omsorgssenter

Sykehjem, demens- og dagsenter, sansehager

Ny demensavdeling: Ny demensavdeling med plass til 8 beboere er lokalisert i tilbygg mot nord, som en forlengelse av eksisterende bygningsmasse. Dagsenter for demente, parkering for hjemmesykepleien og disponibelt areal er lagt i underetasjen. De disponible arealene oppfyller kommunens behov for lagringsplass.

Dagsenter: Dagsenteret ligger i underetasjen i nybygg (under ny demensavdeling). Dagsenteret har totalt BRA 100 m2 og består av et stort fellesrom med stue og kjøkken, kontor, hvilerom, garderobe, toalett m/dusj for brukerne og toalett for personalet.

Ombygg sykeavdeling: Eksisterende sykeavdeling (avdeling 5) som ble ombygd er på 403 m2. I tillegg ble det etablert et felles vaktrom på 26 m2 og et avkjølt søppelrom på 19,5 m2. Sykeavdelingen bestod av 10 beboerrom.
Disse var organisert slik at 2 rom delte et lite bad. Badene er på 3 m2. Det ene rommet var på 13,5 m2 og det andre, som tidligere var et dobbeltrom, var på 19,8 m2. Eksisterende sykeavdeling hadde stort felles bad, rent og urent skyllerom, medisinrom og tøylager, vaktrom, anretningskjøkken og felles stue. Etter ombyggingen består nå sykeavdelingen av 6 beboerrom.

Sansehager: Ny og eksisterende demensavdeling fikk felles sansehage mot vest. Det er direkte utganger til hagen fra fellesområdene i hver avdeling. Det ble også laget en mindre sansehage for Dagsenteret mot øst.

Løsning av oppdraget

Det ble først utarbeidet et skisseprosjekt, dernest et forprosjekt som ble vedtatt i kommunestyret september 2014, før prosessen gikk videre til detaljprosjektering og kontrahering.

Det ble så kontrahert 5 entrepriser våren 2015:

Bygg, Elektro/SD, Ventilasjon, Rør, sanitær, varme og heis.

PRL gikk over til BL rolle i byggetiden og rådgiverne fulgte med i kontroll og oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

  • Total prosjekteringsgruppe, alle fag, inkl. PRL
  • Uavhengig kontroll i byggefasen