Deichman Bjørvika

1/5

Deichman Bjørvika | Foto: Thomas Haugersveen

2/5

Deichman Bjørvika | Foto: Cato A. Mørk

3/5

Deichman Bjørvika | Foto: Cato A. Mørk

4/5

Deichman Bjørvika | Foto: Cato A. Mørk

5/5

Deichman Bjørvika | Foto: Cato A. Mørk

Deichman Bjørvika

Multiconsult har sammen med samarbeidspartnere hatt ansvar for prosjektering Deichman, fra skisseprosjekt og frem til ferdigstillelse, og bistått i byggefase og testfase på de ulike utførelsesentreprisene. Multiconsult har jobbet på oppdraget siden oppstarten i 2010, da vi vant kontrakten for skisse- og forprosjekt. Bygget ble vedtatt i bystyret i 2013 og vi startet opp detaljprosjekteringen.

Deichman Bjørvika er ledende i utviklingen av det moderne folkebiblioteket og er en viktig kilde til kunnskap og kultur for et bredt publikum. Over seks etasjer tilbyr Deichman Bjørvika opplevelser, teknologi og kunnskap i alle former. Bygget har lesesal og studieceller, lounger, fleksible utstillingsarealer, Deichmansamlingen fra 1200-tallet, spill-soner, medieverksted, stor flerbrukssal for 250 personer, kino for 70 besøkende og filmrom, møte- og kursrom, kafé og restaurant. Biblioteket genererer aktivitet til byområdet store deler av døgnet.

Det er lagt stor vekt på arkitektoniske grep og geometrisk utforming av bygget. Bygget er på fem etasjer pluss underetasje. Det har fantastisk utsikt mot Oslo og fjorden, oppleves lyst og luftig, og inngår som en del av nye Bjørvika. Det mest spektakulære ved det nye bygget er en utkraging på 18 meter som svever i lufta uten en underliggende konstruksjon. Foldetaket, som består av 144 ulike trekanter med forskjellig fall har vært spesielt utfordrende for prosjektet. Taket alene utgjør omtrent 1 050 kubikkmeter betong – stiv nok til å stå i opptil 35 grader uten overforskaling, og smidig nok til å gi pene overflater i en himling som har krevd millimeterpresisjon og tett samarbeid mellom partene. Samspillet mellom kunde, brukergrupper, arkitekter og ingeniører har vært avgjørende for å komme frem til et optimalt konsept som ivaretar strenge miljø og energikrav.

Multiconsult har sammen med gode samarbeidspartnere bidratt på veldig mange områder i prosjektet. Vi har hatt de viktige premissfagene, brann, akustikk, bygningsfysikk og trafikk og logistikk. I tillegg har vi hatt de store rådgiverfagene konstruksjonsteknikk, geoteknikk, elektro og VVS. Videre har vi hatt koordinering av disse rådgiverfagene samt SHA-rådgivning og KP-funksjonen.

Miljøambisjonene har vært høye for Deichman. Bygget er prosjektert som passivhus med lite energiforbruk, samt at det tilstrebes 50% reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med dagens standard. Spenstig materialvalg og mye eksponert betong for termisk utnyttelse er eksempel på tiltak som er gjort for å oppnå disse målene.

På bakgrunn av høye krav til arkitektur og miljø har prosjektet fått nye løsninger. Det er eksempelvis valgt en spesiell løsning for teknisk infrastruktur, strøm, vann og ventilasjon, som ligger i eget installasjonsgulv over dekkekonstruksjonen. Det vil si at himlingen er fri for tekniske installasjoner.

Den komplekse byggegropen har skapt utfordringer for utvikling av en sikker byggegropskonstruksjon i forhold til tomten beskaffenhet og omliggende bygg- og samferdselskonstruksjoner. Tomten har dybder til fjell på inntil 40 m og eksponert til sjøvannsnivået i Bjørvika, som gir utfordringer til en avstivet og tett spuntkonstruksjon rundt byggegropa. Sjøvannsnivået og de høye kjellerveggene krever spesielt fokus på betongkonstruksjonene i bunnplate og ytterveggene med hensyn på bæreevne og vanntetthet.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) ble benyttet for tverrfaglig utvikling, kontroll og visualisering av løsninger. BIM-modellen har gitt merverdi i forhold til tverrfaglig forståelse, kommunikasjon med byggherren, prosjekteringsledelsen og brukergrupper samt romprogrammering med kontroll på arealer ved kobling mellom BIM-modell og dRofus.

Prosjektering og anleggsgjennomføring:

 • Avansert bruk av BIM for å ivareta toleransekrav, arkitektonisk uttrykk, kompleksitet med hensyn til byggbarhet og anleggsteknisk gjennomføring
 • 3D-modellering av armering for utarbeidelse av armeringsbestilling, planlegging og utførelse

Fagområder/ kompetanser

 • RI-koordinator
 • Rådgivende ingeniør Bygg (RIB)
 • Rådgivende ingeniør Geoteknikk (RIG)
 • Rådgivende ingeniør Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (RIV)
 • Rådgivende ingeniør Elektroteknikk (RIE)
 • Rådgivende ingeniør Brann (RIBr)
 • Rådgivende ingeniør Akustikk (RIA)
 • Rådgivende ingeniør Trafikk (RITr)
 • Rådgivende ingeniør Bygningsfysikk (RIBfy)
 • BIM
 • Skisseprosjekt
 • Forprosjekt
 • Detaljprosjekt