Idrett

Idrett er en viktig del av Norges historie og identitetsbygging. Våre nasjonalanlegg rundt om i landet er landemerker som omtales ofte, har historisk betydning og får bred pressedekning verden over. I Multiconsult er vi stolte av at disse nasjonalanleggene også er en del av vår historie.

Fra vår delaktighet i blant annet Holmenkollen og Lillehammer-OL henter vi vår historie og benytter den til inspirasjon til videre arbeid med små og større anlegg rundt om i landet.

Multiconsult er rådgivere og prosjekterende i flere grener av norsk idrett, fra de mindre flerbrukshallene og arenaene for lokalidrett og skoler til de større nasjonale idrettsarrangementene. Vi bidrar med alt fra planlegging, regulering og tidligfaserådgiving til detaljering av ferdige anlegg.