Bygg og eiendom Holmenkollen Arenaområdet 1390x576

1/3

Bruer og kulverter | Illustrasjon: ØKAW Arkitekter

Bygg og eiendom Holmenkollen nasjonalanlegg - Løyper og bruer 1390x576

2/3

Bilder tatt under prøve VM, her går de norske jentene på vei inn til 1, 2 og 3 plass | Foto: Eirin Aaseth

Bygg og eiendom Holmenkollen nasjonalanlegg - Løyper og bruer 1390x576

3/3

Bruer og kulverter | Foto: Eirin Aaseth

Holmenkollen nasjonalanlegg – Løyper og bruer

Løyper og bruer omfatter oppgradering av eksisterende løypenett for VM på Ski 2011. Dette innebærer bredere løyper, belysning og nye planfrie krysninger i området som strekker seg fra Holmenkollen, forbi Frognerseteren til Bomveien.

Det er etablert et løypenett med avkortinger for ulike distanser og renn i langrenn, skiskyting og kombinert. Løypene er utvidet til bredder på 6, 7 og 9 meter samt trace for vedlikehold og snøtransport. Det er bygget flere nye skibruer, bl.a. over Holmenkollveien og ved Peisestua.

Løsning av oppdraget

Prosjekteringen ble gjennomført i nært samarbeid med Norges Skiforbunds teknisk delegerte.

Multiconsult har konstruert bruer og prosjektert løyper inkludert drenering og elektroanlegg. Grindaker Landskapsarkitekter har hatt ansvar for landskapsarkiterktur og løypeprofiler, mens ØKAW Arkitekter har hatt ansvar for utforming av brukonstruksjonene.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Rådgivning og prosjektering av løyper inkl. drenering og elektroanlegg samt beregnet og utarbeidet byggeplan for bruene.