Bygg og eiendom Holmenkollen Arenaområdet 1390x576

1/3

Arenaområdet - Prøve VM 2010 | Foto: Multiconsult

Bygg og eiendom Holmenkollen Arenaområdet 1390x576

2/3

Driftskulvert, subpressesenter og skibru | Illustrasjon: ØKAW

Bygg og eiendom Holmenkollen Arenaområdet 1390x576

3/3

Arenaområdet prøve VM 2010 | Foto: Multiconsult

Holmenkollen nasjonalanlegg – Arenaområdet

Arenaområdet

Arenaområde med start- og målområde, permanente- og provisoriske bygninger, brukonstruksjoner for løyper, kulverter, veier for atkomst/kommunikasjon inkludert P-plasser samt teknisk infrastruktur. Arrangementshus, driftssenter, pressesenter, tribuner, kommentatorbokser, compoundkontorer, garasjer og lagerarealer. Flytting av Peisestua. Utvidelse av skiskytterstadion. Lukking av Besserudbekken.

Multiconsult utførte prosjekteringstjenester i samarbeid med ØKA W Arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter som underleverandører.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble løst ved at all prosjektering ble gjennomført i skisse, forprosjekt- og detaljfase med et prosjekteringsteam for arenaområdet. Det ble opprettet egne entrepriseansvarlige som ivaretok teknisk bistand ved kontrahering og fulgte spesifikt opp tegningsleveranser til byggeplass.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Rådgivning, utredning av alternative løsninger, detaljprosjektering av bygninger, bruer og tekniske anlegg