Bygg og eiendom Holmenkollen nasjonalanlegg - Snøproduksjon 1390x576

Snøkanon i Holmenkollen | Foto: Snowtech AB

Holmenkollen nasjonalanlegg – Snøproduksjon

Prosjektet omfatter snøproduksjonanlegg i unnarenn for hoppbakkene Holmenkollen og Midtstubakken, langrennsstadion, glitestområdet samt indre løyper og bruer.

Det er anlagt 3 nye dammer som sikrer vann til snøproduksjonen; Midtstudammen, Nye Besserudtjern og Setertjern.

”Gamle” Besserudtjern er drenert via et borhull i fjell fra skåla i Holmenkollbakken til Midtstudammen.

Det er montert 30 uttak for snøproduksjonsutstyr (vifter og/eller lanser) dette knyttes sammen av 3.300 meter vann- og luftrør.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble løst ved at vannbehov og tilførselskapasitet ble kartlagt samtidig som nødvendige offentlige tillatelser ble innhentet, bl.a. fra NVE, Oslo kommune VAV.

Det ble utført støyvurderinger for snøproduksjonsanlegget og utarbeidet et komplett funksjonsprogram som grunnlag for anbudskonkurranse med totalentreprise.

Multiconsult utførte prosjekteringstjenester med ØKAW Arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter som underleverandører.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Rådgivning, utredning og fastlegging av premisser for snøproduksjonsanlegg