Bygg og eiendom Holmenkollen nasjonalanlegg Utredninger og planarbeid 1390x576

1/3

Holmenkollen nasjonalanlegg | Illustrasjon: Grindaker arkitekter

Bygg og eiendom Holmenkollen nasjonalanlegg Utredninger og planarbeid 1390x576

2/3

Holmenkollen nasjonalanlegg | Illustrasjon: Grindaker arkitekter

3/3

Areanaområdet | Ill.: Grindaker landskapsarkitekter

Holmenkollen nasjonalanlegg – Utredninger og planarbeid

Det er gjennomført utredning om flytting av storbakken til Midstulia, optimalisering av bakkeplassering i Midtstulia samt utredning av alternative tilløpskonstruksjoner for Midtstubakken.

Det er utarbeidet planprogram for hele Holmenkollområdet med tilhørende konsekvensutredning.

Multiconsult har utarbeidet miljøoppfølgingsprogram (MOP) samt en miljøoppfølgingsplan.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble løst ved at reguleringsplanprosessen ble gjennomført i tett samarbeide med planmyndigheter slik at reguleringsvedtak kunne fattes sommeren 2008.

Multiconsult utførte planarbeid, utredninger og prosjekteringstjenester i samarbeide med ØKAW Arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter som underleverandører.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Rådgivning, utredning av alternative løsninger og planprogram