1/4

Midtstubakken

2/4

Midtstubakken | Illustrasjon: ØKAW Arkitekter

Dommertårnet | Foto: Multiconsult

3/4

Dommertårnet | Foto: Multiconsult

4/4

Midtstubakken Sommer | Foto: Multiconsult

Holmenkollen nasjonalanlegg – Nye Midtstubakken

Ny normalbakke i Midtstuen har størrelse K95/HS106 med tribuneanlegg for inntil 15 000 tilskuere, servicebygg, dommertårn og trenertribune. I Starthuset er det i tillegg varmestue for løpere. I tilløpet er det etablert frysespor, slushanlegg og lufttblåsesystem.

Det er tilrettelagt for sommerhopping med vanningsanlegg, porselensspor i tilløpet og plast i underbakken. Hele bakken er dekket med eget snøproduksjonsanlegg. Tilløpet er utført i betong og stål med vindskjermer, brystninger og sikkerhetsvant i herdet laminert glass. Starthuset, dommertårn og servicebygget er utvendig forblendet med stedlig blokkstein.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble løst ved at all prosjektering ble gjennomført i skisse, forprosjekt- og detaljfase med et prosjekteringsteam for Midtstubakken. Det ble opprettet egne entrepriseansvarlige som ivaretok teknisk bistand ved kontrahering og fulgte spesifikt opp tegningsleveranser til byggeplass.

Multiconsult utførte prosjekteringstjenester med ØKAW Arkitekter og Grindaker Landskapsarkitekter som underleverandører.

Våre tjenester

  • Prosjekteringsgruppeledelse
  • Rådgivning, utredning av alternative løsninger og prosjektering av hoppkonstruksjon og tekniske anlegg