Leikvang_1390576

Friidrettshall på Leikvang, Åsane | Foto: Tore Thorsen, Multiconsult

Friidrettshall Leikvang

Friidrettshall med internasjonale mål

Innendørs friidrettsanlegg med 200m. rundløpsbane, 100m. sprintbane, anlegg for lengde- og høydehopp, stavsprang, tresteg, kulestøt, samt trening spydkast og sleggekast.

Garderober for ute- og inneaktiviteter, rom for stevneadministrasjon, tilskuerfasiliteter, lager- og vaktmesterrom.

Løsning av oppdraget

Prosjektet ble realisert ved et samarbeid mellom en privat giver og Bergen kommune.

Multiconsult hadde som oppdrag å være prosjektleder, samt utarbeide et komplett konkurransegrunnlag for alle fag.

Oppdraget ble utført i nært samarbeid med Bergen kommune, Hordaland Friidrettskrets og representant for giver.

Hallen ble tatt i bruk vinteren 2011/2012.

Våre tjenester

• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
• Kontrahering av totalentreprenør
• Oppfølging i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen
• Økonomikontroll