3D modell over hallen | 3D-ill.: Multiconsult

3D modell over hallen | 3D-ill.: Multiconsult

Vikinghallen

Ny idrettshall

Vikinghallen består av fotballhall, flerbrukshall, garderobeanlegg, klubbhus og klasserom. I tillegg til idrettslige aktiviteter vil Vikinghallen også bli benyttet til messer og kongresser. Denne ligger ved St. Svithun Vgs. på Tjensvoll.

Fotballhallen har innvendige mål på 45 x 87 meter, og spilleflaten skal kunne deles i fire med skillevegger. Flerbrukshallen har full håndballbane, men også dette rommet skal kunne deles i to med en skillevegg.

Over flerbrukshallen er det klasserom og kantine for St. Svithun videregående. Dette arealet skal også benyttes til idrettsformål, som kafédrift når det er stevner og konkurranser i hallen.

Flerbrukshallen og fotballhallen med løpebane og klatrevegg skal graves ned i terrenget.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utarbeider arbeidstegninger. Oppdraget er utført som BIM.

Våre tjenester

Prosjektering av sanitæranlegg inkl. utvendig VA (1 m fra grunnmur), varmeanlegg og branntromler.