1/3

Fasade front | Foto: Multiconsult

2/3

Idrettshallen | Foto: Multiconsult

3/3

Fasade inngang | Foto: Multiconsult

Dale flerbrukshall

Byggherreombud

I 1. etasje er det felles inngangsparti for flerbrukshallen og det eksisterende kraftstasjonsbygget med tanke på fremtidig funksjon som kulturbygg. Her ligger også kaféen som har et kjøkken på ca. 25 kvm. Hallen er 45 x 23 m og kan deles inn i tre ulike spillesoner. Hallen er dimensjonert til håndball, volleyball og basketball. Hallen er dimensjonert for 600 personer.

I 2. etg ligger en mesanin og tribuner for idrettshallen. Bak tribunen ligger et styrketreningsrom, et trimrom, toaletter og en trenergarderobe. Tribunen har 78 plasser og ekstra plass til 3 rullestoler.

I 3. etg. er det plassert et sosialrom, samt tre kontor, ett HC-toalett, en varmesentral og et teknisk rom.
Bygget er ført opp med dekkeelementer og bærende stål.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av oppdraget med godt samarbeid med byggherre, arkitekt, prosjekterende, byggeledelse og entreprenør.

Våre tjenester

  • Rådgivning i skissefase og forprosjekt
  • Prosjektering av tekniske anlegg
  • Prosjektering av bæresystem
  • Globalstabilitet
  • Energiberegninger
  • Bygningsfysikk
  • Byggherreombud