Flerbruksløype, Kristiansand, friluftsanlegg, rulleski, rullestol, skiløype, Multiconsult

1/3

Flerbruksløypa er tilpasset i kulturlandskapet | Foto: Multiconsult

Flerbruksløype, Kristiansand, friluftsanlegg, rulleski, rullestol, skiløype, Multiconsult

2/3

Stor aktivitet på åpningsdagen | Foto: Multiconsult

Flerbruksløype, Kristiansand, friluftsanlegg, rulleski, rullestol, skiløype, Multiconsult

3/3

Møteplasser med benker og bord | Foto: Multiconsult

Flerbruksløype på Kongsgårdjordene

Aktivitetsløype for rulleski og rullestol, tur og trim

Multiconsult har prosjektert den nye flerbruksløypa på Kongsgårdjordene. Løypa er 1,5 km lang og ligger sentralt i bydelen Lund. Den er bygd som et friluftsanlegg med tilbud til alle.

Skiklubben Oddersjaa trenger anlegg til rulleskiaktiviteter og helseinstitusjonene trenger utendørs anlegg til opptrening (rullestol, gåturer). Om vinteren vil det bli skiløype i anlegget. Hele løypa er bygd som turvei med belysning (lysløype).

Prosjektet er finansiert av Kristiansand kommune, Sanitetsforeningen og Spillemidler.

Multiconsult har utført flerfaglig rådgiving og prosjektering, og har hatt byggeledelse for anlegget.

Løsning av oppdraget

Anlegget er utformet for flerbruk. Det er en aktivitetsløype for helseinstitusjonene i området, treningsløype for rulleskiaktiviteter og for andre brukere til tur/trim/ trening.

Det er en rundløypetrasé på 1,5 km, med flere snarveier.

Det er bygd nytt terreng for å få mer høydeforskjell, og det er bygd støyvoll og støyskjerm mot E18.

Hele løypa har belysning.

Oppdraget er løst i flerfaglig prosjektgruppe hos Multiconsult i Kristiansand.

Entreprenør: Kartevoll AS, Kristiansand

Våre tjenester

  • LARK – terrengforming og landskapsbehandling
  • RiVei – prosjektering av løypetrase (turvei)
  • RIG – grunnundersøkelser og bæreevne beregning
  • RiA – støyberegning og beregninger av tiltak for støyskjerming
  • RiB – prosjektering av kulvert for Vollebekken
  • RiE – prosjektering av lysanlegg
  • PA – byggeledelse