1/4

Fasade nybygg | Foto: Multiconsult

Nye Ny Krohnborg

2/4

Inngangsparti til kultur og idrett | Foto: Multiconsult

Nye Ny Krohnborg

3/4

Flerbrukshallen | Foto: Multiconsult

Nye Ny Krohnborg

4/4

Vestibyle med trapp ned til hallen | Foto: Multiconsult

Nye Ny Krohnborg

Senter for oppvekst, idrett og kultur med flerbrukshall

Flerbrukshallen er bygget som del av et større prosjekt som gjelder fullstendig rehabilitering av Ny Krohnborg skole, tatt i bruk 1924. Det er oppført et nybygg hvor
flerbrukshallen inngår som den dominerende funksjonen. Hallen med garderober, treningsrom og øvrige tilhørende arealer, er bygget i en nedsprengt grop under skoleplassen.

Flerbrukshallen er bygget i henhold til statens retningslinjer og godkjent for tildeling av tippemidler. Hellen er utstyrt med lydanlegg av høy kvalitet. Prosjektet er gjennomført i 2 byggherrestyrte entrepriser; en for riving og utsprengning av byggegrop samt en generalentreprise.

Løsning av oppdraget

Oppfølging i alle faser av prosjektet i tett samarbeid med brukere, byggherre, prosjekterende og byggeledelse. Kontrahering av prosjekterende og entreprenører. Oppfølging i utførelsesfasen.

 Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Grunnundersøkelser
  • Oppfølging ITB