1/2

Prosjekteringsavfall - hva er det og hvor kommer det fra, spurte Gro Overn Mansford fra Multiconsult i sitt innlegg | Foto: Kristin Fjellheim

2/2

Eirik Wærner fra Multiconsult presenterte innholdet i en ny utredning om avfallsmengder fra nybygging | Foto: Gro Overn Mansford

Viktige temaer på Byggavfallskonferansen 2024

Bygg og anlegg har stor miljøpåvirkning og tirsdag var rundt 100 engasjerte fagfolk samlet for å se nærmere på hvordan begrense avfallsmengdene i næringen.

13. mars 2024
Cato A. Mørk

Byggavfallskonferansen arrangeres av NHP-nettverket (www.byggemiljo.no), som samler 20 organisasjoner og virksomheter med felles interesse for å samarbeide om rett håndtering av bygg- og anleggsavfall.

Prosjekteringsavfall – hva er det og hvor kommer det fra, spurte Gro Overn Mansford fra Multiconsult i sitt innlegg.

– Rundt 1/3 av byggavfallet har sin opprinnelse i prosjekteringsfasen. Det er kun ved å jobbe aktivt i hele næringskjeden at vi kan oppnå målet om reduksjon. Forskningsprosjektet MinTre har for eksempel som ambisjon å redusere mengden treavfall i byggeprosjekter med 40 prosent, sa Gro Oven Mansford.

Eirik Wærner fra Multiconsult presenterte innholdet i en ny utredning om avfallsmengder fra nybygging. Multiconsult har på oppdrag fra Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall innhentet sluttrapporter for avfallsplaner fra rundt 200 byggeprosjekter i Norge, og analysert innholdet.

– Det viser seg at mange sluttrapporter inneholder feil. I nesten alle tilfeller hvor det oppsto unormalt mye avfall (mer enn 60 kg/m2), viste det seg at det var lagt inn riveavfall i grunnlaget, sier Eirik Wærner.

Når disse feilene tas ut, ligger avfallsmengdene mellom 35 og 42 kg/m2, noe som er vesentlig lavere inn det offisielle statistikker opererer med (50 – 56 kg/m2).

For øvrig tok konferansen for seg ombruk og gjenvinning av byggavfall og masser, forsvarlig håndtering av bygg- og anleggsavfall, rammebetingelser og offentlige anskaffelser og sirkulær økonomi.