Verditaksering

Vi takserer alle typer eiendommer.

Verditakst bolig er den tradisjonelle verditaksten som inneholder en enkel beskrivelse av boligens tilstand med arealberegning. Verdien baseres på statistikk, tilstand, alder og beliggenhet. For boliger under oppføring utføres Forhåndstakst, ofte brukt i forbindelse med belåning og byggelånsoppfølging.

Næringstakst

Ved næringstakst vurderes verdien ut fra eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc). Verdien fremkommer bl.a. gjennom å foreta en kontantstrømanalyse, bruk av sammenlignbare priser/regresjonsanalyse, vurdering av avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er aktuelt ved kjøp og salg av boliger og næringsbygg, og ved planlegging av fremtidig vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten er en grundig og detaljert beskrivelse av bygningers tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. En tilstandsrapport skaper større grad av trygghet for selger og kjøper ved eventuelle reklamasjoner.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er en standard tilstandsrapport som er laget spesielt med tanke på kjøp og salg av boliger, for å skapet trygghet for selger og kjøper.

Landbrukstakst

Vi har samarbeid med eksterne takstmenn som er sertifisert for taksering av landbrukseiendommer etter landbruksmyndighetenes krav.

Byggelånsoppfølging

Bankene er ofte interessert i oppfølging av byggeprosesser som de har finansiert. Multiconsult besørger rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter for å sikre at verdiene ivaretas i forhold til planene.

Energiattest

Energimerking er obligatorisk ved salg eller utleie av boliger og næringsbygg. I tillegg skal alle yrkesbygg over 1000 m2 alltid ha en gyldig energiattest. Multiconsult utfører energimerking av næringsbygg med det profesjonelle simuleringsverktøyet Simiens.

Tilstandsregistrering benyttes ofte når et nytt anleggsarbeid skal igangsettes. Vi foretar en registrering i området i forkant av arbeidene, for å avdekke eventuelle skader og tilstandssvekkelser. Dette er en god investering for utbygger/entreprenør for å dokumentere skader på bygninger før arbeidene starter, noe som reduserer konflikter og kostnader betraktelig.

_______________________________________________________________________________

Sertifiseringer

Multiconsult er et autorisert takstforetak og har siden 1990 vært medlem av Norges TakseringsForbund. Vi takserer bolig- og næringseiendommer, men gjør også skadetaksering for forsikringsselskapene.

Multiconsult er godkjent Våtromsbedrift av Fagrådet for Våtrom, vi er sertifisert av Veritas-GL for å utarbeide Boligsalgsrapporter og flere av våre ansatte er REV-godkjente takstmenn i henhold til Europeisk standard for taksering av eiendommer. Multiconsult er i tillegg sertifisert for å avholde IFRS-takster på større næringseiendommer.

Som hovedkoordinator for Norsk Naturskadepool tar vi hånd om store naturkatastrofer ved storm og flom, hovedsakelig på Østlandet.