1/6

Nye Deichman Bjørvika | Foto: Foto-Thomas Haugersveen

2/6

Nye Hammerfest sykehus | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/6

Åsane videregående skole i Bergen | Foto: Martin Håndlykken

Konseptfase med skisseprosjekt

4/6

Vestre Viken sykehus - skisseprosjekt | Ill: CURA

5/6

Hardangerbadet | Foto: Hundven-Clements Photography

6/6

Orkla City på Skøyen | Foto: Cato A. Mørk

Bygg & Eiendom

Multiconsult er totalrådgiver for utvikling, planlegging, bygging og forvaltning av bygg og eiendom med fokus på verdiskaping, bærekraft og helhetsløsninger.
Nærings-Phd om verdioptimalisering i byggeprosjekter

Forskningsprosjektet Oscar har mål om å optimalisere utformingen av bygg. Nå forsterkes prosjektet med Amin Haddadis…

17. desember 2014

Formiddagsseminar om OSCAR 28. november

Velkommen til formiddagsseminar om OSCAR-prosjektet, som ser på verdi for eier og bruker av eiendom, fredag…

14. november 2014

Lars Pettersvold nominert til Årets unge rådgiver

Lars Pettersvold, prosjekteringsleder i Multiconsult, er nominert til prisen Årets unge rådgiver som hvert år deles…

10. november 2014

Utfører konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i Drammen

Vestre Viken helseforetak har tildelt oppgaven med å utføre konseptfase og skisseprosjekt for nytt sykehus i…

2. november 2014

Tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge

Multiconsult har gjennom mange år vært ledende innen tilstandsanalyser av kirkebygg i Norge. Det er gjennomført…

12. september 2014

Fredrikstad domkirke rehabiliteres

Multiconsult prosjekterer og har byggeledelsen for rehabiliteringen av Fredrikstad Domkirke, et arbeid som nå er godt…

4. september 2014

Bygg & Eiendom er det største forretningsområdet i Multiconsult, og vårt arbeid legger premisser for mange av samfunnets mest verdifulle prosjekter, der mennesker bor, virker og samhandler. Vi er kundens rådgiver gjennom hele livsløpet til et byggeprosjekt, i godt samspill med alle involverte aktører.

Vår kompetanse er utviklet i nært samarbeid med våre kunder, myndigheter, utbyggere, arkitekter, entreprenører og andre samarbeidspartnere.

Bærekraftige løsninger

Byggenæringen spiller en avgjørende rolle for å nå de globale klima- og bærekraftsmålene. Vi hjelper våre kunder til å realisere sine egne og samfunnets bærekraftsmål, slik at byggene våre får riktig kvalitet, er kostnadseffektive, trivselsskapende for menneskene som oppholder seg der, og uten unødig belastning på ytre miljø.

Multiconsult er Miljøfyrtårn-sertifisert, og har over tid jobbet systematisk med å integrere miljørådgiving i alle fag. Vi tenker grønt i alt vi gjør.

Digitalt

Framtidas byggenæring er digital. Ved hjelp av digitale verktøy sørger vi for optimal og effektiv informasjons- overføring mellom alle aktørene i et oppdrag og bidrar til å sikre byggbarhets-, fremdrifts- og kostnadskontroll.

Multiconsult er ledende på digital kompetanse, og er blant annet engasjert som rådgiver i Statsbyggs bransjeledende BIM-utvikling, der vi videreutvikler metodene for flere av Norges prestisje- og signalbygg.

Vi er pådriver for innovasjon og samarbeid på tvers av verdikjeden, i tråd med regjeringens kunnskapsløft for byggebransjen.

Eksisterende bygg og bygningsforvaltning

Multiconsult har en helt unik spisskompetanse på verneverdige og fredede bygg, eksisterende bygninger og bygningsforvaltning. Fokus er på bærekraftige og langsiktige løsninger. Vi planlegger for fremtidig drift, vedlikehold og utvikling helt fra tidligfasen- vi kaller det livsløpsplanlegging.