Multiconsult på HMS-konferansen

HMS-konferansen til EBA gikk av stabelen 28.-29. oktober. Et av bransjens viktigste spørsmål ble stilt: Hvordan skape trygge, effektive og gode bygg- og anleggsprosjekter?

9. november 2015

320 fremmøtte fra hele næringskjeden ble konfrontert med skremmende statistikk for bygg- og anleggsbransjens døds – og skadehistorikk, som viser at 8-12 arbeidere blir drept og om lag 100 blir alvorlig skadet hvert år.

– I prosjekter der byggherren er seg sitt ansvar bevisst, og legger til rette for tidlig involvering av arkitekt og prosjekterende i samarbeid med entreprenørene, har vi klart å skape gode prosjekter og sikre byggeplasser. Vi ønsker mer samspill med entreprenører og driftige byggherrer som legger til rette for en aktivt SHA-arbeid, slo Lindmark fast.

0-visjon

Bransjens HMS-charter ble underskrevet i 2014 med visjon om null dødsskader og null skader med varige mén. RIF er blant mange av byggenæringens aktører som har skrevet under på HMS-charteret.

Under tittel «Planlegging av risiko…..eller sikkerhet?» stilte Multiconsult for RIF ved Miljøsjef og leder for samfunnsansvar Guri Lindmark med arkitekt Charlie Madsen i samtale med møteleder Audun Lågøyr.

– Alle aktører må bidra til å øke HMS-kompetansen for sitt område, vi kan ikke bare peke på hverandre når ansvar skal fordeles. For rådgivere holder det ikke at NTNU fra høsten 2015 har lagt HMS inn som obligatorisk fag i sine masterprogrammer. Vi må bli flinkere til å implementere HMS i all vår prosjektering. Dette kan vi blant annet gjøre ved at vi aktivt forholder oss til risiko, både for bygging og forvaltning, drift og vedlikehold. Med felles anstrengelse får vi det til! uttalte Lindmark.

Hovedtemaer på årets konferanse var:

• Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring
• Lederskap, kultur og kommunikasjon
• Praktisk HMS

Alle aktører, inkludert rådgivere i prosjekteringsfasen, har et ansvar for å sørge for null ulykker i bygg- og anleggsfase.