SisselET_1390576

Foto | Link Arkitektur

URBAN SATSNING – LINK arkitektur ansetter toppskikkelse

Sissel Elinor Tønnesen Engblom er ansatt som sjef for urbanisme i LINK arkitektur AS. Stillingen innebærer ansvaret med å bygge opp og lede en konkurransekraftig urbanismeavdeling og lede arkitektselskapets satsning på Urbanisme. Engblom tiltrer stillingen 1. mars 2016.

8. desember 2015

LINK arkitektur AS inngår i Multiconsult-konsernet og Enblom vil også ha et ansvar for urbaniseringssatsningen til hele konsernet og dermed arbeide tett med både Multiconsult ASA og Analyse & Strategi AS.

-LINK arkitektur er inne i en rekke større byutviklingsprosjekter og vi tar nå steget videre og satser på å utvikle og styrke dette engasjementet. Vi ser frem til å ha en kapasitet som Sissel til å lede vår utvikling videre, sier Rolf Maurset, fungerende administrerende direktør i LINK arkitektur.

Internasjonal satsning

– Bærekraftig vekst av samfunn og byer er et av de største globale utfordringer vi står ovenfor i dag. Som arkitekter har vi nå mulighet til å gjøre vårt fag relevant og viktig i det store bildet; i det tverrfaglige samarbeidet som byutvikling krever. Link Arkitektur har et solid og profesjonelt prosjekteringsmiljø, og med Multiconsults bredde av dyktige fagfolk in-house, ser jeg en enestående sjanse til å skape en sterk internasjonal satsning innenfor urbanisme, sier Sissel Engblom.

Prisvinnende foredragsholder
Sissel er en etterspurt foredragsholder for offentlige beslutningstakere, kommuner, eiendomsutviklere og ulike faggrupper både nasjonalt og internasjonalt. Hun har mottatt internasjonale priser for sitt arbeid, og er en utdannet BREEAM Community Assessor. Sissel er styremedlem i Norges Forskningsråd, både i programstyret for Transportforsking og for Smarte Byer. Januar 2016 jobbet hun i Forskningsrådets internasjonale IdèLab som eneste norske mentor til å veilede PhD-kandidater.

Relevant og spennede erfaring

Engblom er født i 1964 og har vokst opp i New York og London. Hun er utdannet sivilarkitekt fra Oslo Arkitekthøyskole (AHO). Hun har bred yrkeserfaring som arkitekt i Norge, Sverige og Danmark. Hun har blant annet 10 år i Malmø hvor hun ledet prosjekteringen av bærekraftige nabolag, hovedsakelig i pilotprosjektet for bærekraftig byutvikling; Västra Hamnen.

Engblom kommer fra Asplan Viak AS hvor hun har vært ansatt som oppdragsleder for tverrfaglige team i avdeling for Plan & Urbanisme. Hennes seneste oppdrag har vært å lede team Asplan Viak på Regjeringskvartalet for Statsbygg og som disiplinansvarlig for byutvikling på InterCity Vestfold for Jernbaneverket. Siden 2014 har hun fungert som fagansvarlig for Byutvikling Oslo, med utvidet ansvar for marked, akvisisjon og utviklingsstrategier.

Om LINK arkitektur AS, se www.linkarkitektur.no