Øystein_1390567

Øystein Mejlænder-Larsen | Foto: Bo Mathisen

Nærings-ph.d. får stor bransjeinteresse

I sin nærings-ph.d. ser Øystein Mejlænder-Larsen på hvordan bruk av gjennomføringsmodeller og utnyttelse av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) kan bidra til en mer effektiv byggeprosess, basert på erfaringer fra olje- og gassbransjen.

25. november 2015

Forskningen har fått stor interesse fra næringen og akademia, som tyder på at temaet er svært aktuelt. Olje- og gassbransjen har kommet langt i å bruke gjennomføringsmodeller og å utnytte et 3D design miljø i styring og gjennomføring av prosjekter. En gjennomføringsmodell reflekterer en logisk sekvens av kritiske prosjektaktiviteter hvor fremdrift og kvalitetskrav er samkjørt ved viktige milepæler for å sikre en forutsigbar prosjektgjennomføring. Et 3D design miljø tilsvarer bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i byggebransjen.

– Byggeprosjekter blir stadig større og mer kompliserte og bransjen kan med fordel lære av hvordan andre nærliggende bransjer gjennomfører sine prosjekter. Dette ville jeg se nærmere på, og det var naturlig å ta utgangspunkt i olje- og gassbransjen som har investert tungt i utvikling av ny teknologi og gjennomført store og komplekse prosjekter i mange år, både offshore og onshore, sier Mejlænder-Larsen.

Stor interesse i bransjen

Forskningsrådet publiserte en nyhetsartikkel om Mejlænder Larsen sin ph.d. og forskningsprosjektet Sam-BIM. Den ble publisert på Nærings-ph.d. og BIA-sidene til Forskningsrådet i slutten av august. Forskningsrådet utformet også et en prosjektpresentasjon av hans ph.d. som de distribuerer bredt. Dette fungerer som en reklame for ordningen og deles ut til aktuelle kandidater, veiledere, bedrifter osv.

Arbeidet har vakt stor interesse og blitt godt mottatt i byggebransjen. Det har blitt skrevet flere nyhetsartikler om arbeidet, og Mejlænder-Larsen får stadig nye invitasjoner til å holde foredrag. Arbeidet bidrar også til BIA-prosjektet Sam-BIM, som ser på hvordan man kan øke samhandlingen i byggeprosesser med BIM som katalysator, med Statsbygg, Skanska, Multiconsult og Link Arkitektur som industripartnere og NTNU, SINTEF og FAFO som forskningspartnere.