Christian Madsen

Delte scene med statsministeren

Multiconsult ved Christian Nørgaard Madsen var en av foredragsholderne under miljøkonferanse «Broen til fremtiden 2016».

22. februar 2016

«Broen til framtiden» er en årlig miljøkonferanse som samler mennesker på tvers av organisasjoner med mål om å bygge den folkelige mobiliseringen som må til for å omstille Norge til et fornybart land. Konferansen samler profilerte innledere, denne gangen med statsminister Erna Solberg og Jan Egeland fra Flyktninghjelpen i spissen.

I år var RIF og Multiconsult invitert for å holde et innlegg med utgangspunkt i State of the Nation. Spørsmålet som man ønsket skulle besvares var hvordan vi egentlig er rustet for klimaendringer i Norge? Og har vi noen ingeniører her i landet som kan hjelpe oss?

-Vi både ønsker og bør være en interessant aktør når det grønne skiftet diskuteres. Rådgiverbransjen sitter med en stor kunnskaps- og ressursbase det er viktig at sentrale aktører innen miljø og politikk kjenner. Det er derfor verdifullt med taletid på slike konferanser, sier Christian Nørgaard Madsen.

Utvidet fornybar satsning

-At RIF og Multiconsult inviteres opp på samme podium som statsministeren viser at vi gjennom State of the Nation har markert oss og at man nå er nysgjerrig på hvordan rådgiverbransjen kan bistå i forbindelse med de klimautfordringene vi står overfor, sier Madsen.

Multiconsults visjon «Bro mellom fortid og framtid» brukte Nørgaard Madsen til å vise til at rådgiverbransjen har en lang erfaring med fornybare produkter og at man i dag har utvidet den fornybare satsningen tungt innen både vind- og solkraft. State of the Nation kan vise til at Norge står foran store utfordringer og at det vil kreves store investeringer for å imøtekomme utfordringene. På den andre siden kunne han også fremlegge at Norge har kunnskapen og ikke minst 10.000 ingeniører i RIF- systemet som både kan og vil bidra til å løse klimautfordringen – og trar man med internasjonale mor- og søsterselskap er ressursbasen mangedoblet.

I statsministerens innlegg trakk Erna Solberg fram to kjente Multiconsultprosjekter som eksempel på hvordan industrien søker mer miljøvennlige løsninger. Hun viste til pilotprosjektet på Hydro Karmøy hvor man gjennom ny teknologi og kunnskap søker en mer energieffektiv aluminiumsproduksjon. Hun viet også tid til veksten i solkraft og hvor hun var opptatt av at Elkem Solar nå kjører for fullt igjen. Slik sett kan innlegget til statsministeren sees som en god understøttelse til Madsens innlegg om at vi har ingeniører som har kompetansen og viljen til å bistå når det gjelder klimautfordringene man står overfor.

Alliansen bak «Broen til Framtiden»

Fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken har dannet en allianse bak et konkret krav om en politisk styrt omstilling som skaper 100.000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinningen. Det er også disse som står bak den årlige klimakonferansen.

Les mer om «Broen til framtiden» her.