1/3

Tre av våre geologer på tunnelinspeksjon

Geo

Naturgitte eller menneskeskapte forutsetninger i grunnen legger premisser for realisering av alle typer prosjekter. Multiconsult har i over fire generasjoner bidratt til verdiskapning ved å levere kostnadseffektive og robuste løsninger i berg og løsmasser. Med oss er du trygg i grunn.
Best sammen

Seniorrådgiver geoteknikk Guro Brendbekken har opplevd store endringer i bransjen i løpet av karrieren, men har…

5. oktober 2023

Jordnære Joar

Når flere hundre vindturbiner skal plasseres til havs, må grunnforholdene for hver enkelt struktur vurderes. Da…

26. juni 2023

Bygg trygt med lavere utslipp og reduserte kostnader

Nå tilbys en ny målemetode og arbeidsmetodikk ut i markedet, som vil gi betydelig reduksjon i…

21. juni 2023

Bistår i kvikkleireskred i Flatanger

Multiconsult bistår Trøndelag fylkeskommune i håndteringen av kvikkleireskredet i Flatanger i mars.

28. april 2023

Ny teknologi gjør det mer klimavennlig å bygge i områder med kvikkleire

KlimaGrunn har utviklet en ny teknologi for mer klimavennlig stabilisering av kvikkleiregrunn, noe som vil hjelpe…

25. april 2023

Multiconsult bestiller nytt borefartøy

Multiconsult har bestilt en ny spesialdesignet katamaran for grunnundersøkelser til sjøs. Den 24 m lange katamaranen…

19. april 2023

Multiconsult besitter Norges største geofaglige miljø, med kompetanse innenfor alle geo-relaterte problemstillinger. Selskapets tilstedeværelse over hele landet sikrer våre kunder optimale løsninger gjennom unik lokalkunnskap. Vi er stolte av vår posisjon som totalleverandør, med landets største felt- og laboratorievirksomhet. Over 80 år har Multiconsult bygget erfaring og kompetanse som er med oss når vi løser morgendagens utfordringer. Selskapets kultur og fokus på kvalitet har gjort «Geo i Multiconsult» til en merkevare.