Geoteknikk

Multiconsult er Norges største miljø innen geoteknisk prosjektering og rådgivning. Med kompetente geoteknikere lokalisert på samtlige regionskontorer, besitter vi unik kunnskap og kompetanse om lokale grunnforhold i hele landet.

Vår kompetanse

Multiconsults geoteknikere bistår med rådgivning og prosjektering i alle typer prosjekter på land, langs kysten og offshore. Vårt fagmiljø er kjent for å ha spisskompetanse innen alle geotekniske utfordringer tilknyttet fundamentering, utgraving, støttekonstruksjoner og fyllinger.

Vi har erfaring med rådgivning og prosjektering for alle faser, fra mulighets-, konseptstudier og konsekvensutredninger til detaljprosjektering og byggeplassoppfølging. Planlegging, utførelse og oppfølging av grunnundersøkelser og lab er en integrert del av vårt prosjekteringsarbeid. Vårt komplette geomiljø gjør at vi er i stand til å ivareta alle typer forutsetninger i grunnen.

Kapasitet

Med over 125 geoteknikere kan Multiconsult bistå med geoteknisk prosjektering og rådgivning til prosjekter i alle størrelser og over hele landet. Vår totale kapasitet beskrives ikke bare av antall personer, men også i form av gjennomføringsmodeller som sikrer god og effektiv gjennomføring. Multiconsults totale kapasitet sikrer at kundens prosjekt får de beste geotekniske løsningene, ved at vi kombinerer personell med rett erfaring og kompetanse.

Våre tjenester

Spisskompetanse, i kombinasjon med faglig bredde, gjør oss i stand til å dekke hele spekteret av geotekniske tjenester innen prosjektering og rådgivning:

• Fundamentering på land, langs kysten og offshore
• Peledimensjonering samt rammeanalyser og -målinger (PDA)
• Utgravinger og byggegroper
• Støttekonstruksjoner i terrenget og langs vann
• Fyllingsarbeider
• Setnings- og deformasjonsberegninger
• Stabilitetsberegninger
• Kvikkleireproblematikk
• NVE-utredninger
• Skredvurderinger
• Jordskjelv- og jord-struktur samvirkeanalyser
• Avanserte numeriske analyser
• Byggeledelse og oppfølging av prosjekterte løsninger