1/2

Samarbeider om klimagrunn: f.v. Tonje Eide Helle (Multiconsult), Odd Arne Fauskerud (Multiconsult), Atle Gerhardsen (Cautus Geo), Morgan Wåle (GeoPhysix) og Ole Aabel Tryggestad (Multiconsult).

2/2

Boring ned i kalksementpelen | Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen)

GeoPhysix er ny partner i innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn

GeoPhysix er ny partner i innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn som har utviklet en ny teknologi for mer klimavennlig stabilisering av kvikkleiregrunn.

12. februar 2024

Siden desember 2020 har selskapene Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials Sement Norge og Argeo samarbeidet om å utvikle ny måleteknologi og arbeidsmetodikk for å dokumentere hvilken styrke som oppnås i bindemiddelstabiliserte peler. Multiconsult og Cautus Geo har nå inngått en avtale om videre samarbeid med GeoPhysix for seismiske målinger. GeoPhysix har tatt over stafettpinnen etter Argeo og vil bygge videre på arbeidet vi gjorde i innovasjonspartnerskapet.

– Med den nye måleteknologien overvåkes styrketutviklingen i pelene kontinuerlig over tid. Ved å benytte den nye måleteknologien og arbeidsmetodikken, så kan man dermed trygt redusere bindemiddelmengden og samtidig ha full kontroll med hvilken styrke man oppnår i pelene til enhver tid i byggefasen, sier prosjektleder Tonje Eide Helle i Multiconsult.

Målet er å øke sikkerheten og redusere klimagassutslippene i områder med kvikkleire hvor det er behov for å forbedre grunnforholdene.

Både Statens vegvesen og Bane NOR har utløst kjøpsopsjonen etter at utviklingsløpet av KlimaGrunn ble ferdigstilt høsten 2023. Dette betyr at de har gått til innkjøp av tjenesten til to av sine pågående utbyggingsprosjekt E6 Megården – Sommerset og Moss stasjon. Arbeidene er godt i gang, og resultatene vil etter hvert bli gjort offentlig tilgjengelige.

I innovasjonspartnerskapet KlimaGrunn samarbeidet oppdragsgiverne og leverandørene tett for å komme frem til en løsning som dekket oppdragsgivers behov. Oppdragsgiverne bestod av et konsortium mellom de tre store offentlige byggherrene Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR. Leverandørsiden bestod av konsortiet Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials Sement Norge (tidligere Norcem) og Argeo.

Les mer: Bygg trygt med lavere utslipp og reduserte kostnader