1/4

Bølgeveggen | Foto: Kjartan-Bjelland

2/4

Bølgeveggen | Foto: Kilden Teater- og Konserthus

3/4

Fasade | Foto: Anders Martinsen

4/4

Resepsjonsområdet | Foto: Kilden Teater- og Konserthus

Kilden teater- og konserthus

Kulturbygg

Kilden teater- og konserthus er bygget med fire saler for et publikum på ca 2.000 personer. Senere er det påbygget en 5. etasje over deler av taket. En omfattende stålkonstruksjon krager ut fra betongkonstruksjoner for å ivareta bæring av den såkalte bølgeveggen. Bygget er delvis fundamentert på stålkjernepeler og delvis på pilarer til fjell.

Prosjektet omfatter i tillegg til hovedbygget også:

 • Parkeringshus for 400 biler i seks etasjer
 • Teknisk bygg
 • Plasstøpt pilarkai med 6 m vanndybde
 • Bryggekonstruksjon med tredekke

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått prosjektet fra juryarbeid i arkitektkonkurransen, utarbeidelse av kravspesifikasjoner mot entreprenør, til komplett detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

 • Reguleringsplan inkl KU
 • Utomhusanlegg, VA, Vei og landskap
 • Prosjekteringsledelse
 • Geofag
 • Byggeteknikk
 • Brannteknikk
 • Miljø
 • Bygningsfysikk
 • Forvaltning, Drift og Vedlikehold