Arendal kultur-og rådhus | Foto: Arild de Lange Nilsen

Arendal kultur- og rådhus

Rådhus/kulturbygg

Arendal kultur- og rådhus er i sin indre kjerne et kulturhus isolert fra omkringliggende rådhus. Bygget er oppført i plasstøpt betong med totalt seks etasjer og kjeller. Buetaket har bæring ved hjelp av fagverksbuer. Fundamentert på peler til fjell.

Løsning av oppdraget

Bistand totalentreprenør i tilbudsfasen. Detaljprosjektering komplett og oppfølging i byggeperioden. Arbeidet utført i totalentreprise for Arbeidsfellesskapet KRS (Kruse Smith, Br. Reme, SKANSKA).

Våre tjenester

  • RIB