Bergteknikk

Multiconsult har mer enn 100 års erfaring med bergarbeider. Dette har gitt oss omfattende kompetanse til å løse problemstillinger i undergrunnen, så vel som i dagen.

Multiconsult har ett av Norges største og ledende fagmiljø innen ingeniørgeologi, sprengningsteknikk og måletjenester. Våre rådgivere har kompetanse for å løse problemstillinger tilknyttet de aller fleste arbeider over og under jord: Store samferdselsprosjekter, bygg- og anleggsprosjekter, vannkraftutbygging, samt ressursutvinning i gruver og massetak. Vi har også en stadig økende aktivitet innen ras- og skredfarekartlegging, med tilhørende sikringstiltak.

Tunneler og bergrom er en sentral del av vår virksomhet. For bergrom har vi i tillegg til bergteknisk kompetanse også lang erfaring med nødvendige tilpasninger for lagring av avfall, petroleumsprodukter og vann. Vår kompetanse på sprengningsteknikk er verdifull i mange prosjekter, med krevende rammebetingelser for uttak av berg.

Multiconsult kan bistå med faglige vurderinger av bergarbeider i hele gjennomføringen av et prosjekt, fra undersøkelser via prosjektering og anbudsprosess, til oppfølging under bygging og etterkontroll. Kompetansen selskapet besitter er også verdifull med hensyn til vedlikehold, utvidelser eller avslutning av anlegg.

Fagressursene er representert ved de fleste av våre kontorer. Dette gir oss god lokalkunnskap, samtidig som vi kan være tilgjengelige på kort varsel.

Tjenester

• Ingeniørgeologi og bergmekanikk
• Sprengningsteknikk
• Anleggsteknikk
• Hydrogeologi
• Tilstandsvurderinger
• Måleteknikk og bygningsbesiktigelser (vibrasjoner, støy, støv, poretrykk, turbiditet)
• Materialegenskaper
• Naturfare
• Uavhengig kontroll