1/2

Venås bru sett fra akse 1 til 4 | Foto: Multiconsult

2/2

Illustrasjon av Venås bru før bygging | Ill.: Multiconsult

Rv. 52 Venås bru

Byggeplan

Multiconsult utarbeidet byggeplan for ny bru over elva Mørkadøla langs Rv. 52. Brua ble prosjektert for to kjørebaner samt skuldre med bredde 9,1 m og 0,5 m brede kantbjelker på begge sider. Brulengde mellom endeakser er 74 m. Ny bru erstatter eksisterende.

Løsning av oppdraget

Brua ble utført som en tre-spenns spennarmert platebru med spennvidder 20,5 m, 33,0 m og 20,5 m. Spennlengdene er nøye valgt ut fra krav om tørrstøping av fundamenter i akse 2 og 3, samt krav til lengde på endespenn pga. sidevei som møter Rv. 52 like sør for akse 4.

Arbeidet omfattet også oppfølging i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering
  • Konkurransegrunnlag
  • Byggeplan
  • Oppfølging i byggeperioden