Miljørådgivning

Økt miljøfokus, og krav fra myndigheter og forbrukere, legger premisser for både utbyggere, eiendomsforvaltere og industrien. Forurenset jord og vann utgjør alvorlige miljøproblemer og medfører store kostnader både for utbyggere og grunneiere.

Multiconsults miljørådgivere er et av Norges største og ledende kompetansemiljø, med miljørådgivere over hele Norge. Vi har lang og omfattende erfaring innen alle typer miljørådgivning, og jobber i alle prosjektfaser, fra konsekvensvurdering, prosjektering og til oppfølging av tiltak.

Kompetansen spenner seg fra miljøledelse i landets største utbyggingsprosjekter til konsekvensvurderinger av små inngrep i naturen. Vi har inngående felt- og anleggserfaring, og gjør undersøkelser både på land og i sjø. En betydelig del av arbeidet vi gjør er knyttet til kartlegging og risikovurdering av miljøgifter og forurensning. I takt med samfunnets stadig strengere krav til ivaretagelse av miljøet, er denne kompetansen svært sentral i mange små og store prosjekter. Vi opplever også stadig økende etterspørsel etter vår kompetanse innen BREEAM og miljøriktig byggeprosjektering, samt LCA og klimagassberegninger.

Våre miljørådgivere samarbeider tett med andre fagområder som prosjekteringsledelse, geoteknikk, byggeteknikk og anleggsteknikk slik at vi kan leverer helhetlige og kostnadseffektive løsninger som tar hensyn både til miljø, sikkerhet og økonomi.

Vi leverer tjenester innen

• Miljøledelse
• Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplaner
• Undersøkelser og tiltak i marint miljø
• Miljøoppfølging i byggeprosjekter
• BREEAM
• Vannmiljø
• Klimagass og LCA-analyser
• Miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner
• Avfallsrådgivning
• Akutt forurensing