Under bygging | Foto: Multiconsult

Torvet parkeringsanlegg

Parkeringshus

Prosjektering av bygg under torvet i delvis tre etasjer, inkludert tilkomstrampe fra Festningsgata. Bygget oppføres i med vegger bestående av stålspunt. Utgraving utføres under ferdig støpt tak. Vanntett bunnplate i plasstøpt betong. Mellomdekke oppføres med prefabrikkerte hulldekker.

Løsning av oppdraget

Detaljprosjektering med komplett utarbeidelse av tegninger for totalentreprenør. Oppfølging i byggetiden.

Våre tjenester

  • Geoteknikk
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Bergteknikk
  • Miljø
  • Bygningsfysikk
  • Tilstandsregistrering av omkringliggende bygninger